سخنرانی عربی سردار سلیمانی در سوریه (فیلم)
سخنرانی عربی سردار سلیمانی در سوریه (فیلم)

سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در شهر الحاضر سوریه پس از آزادسازی این شهر.

عصر تبریز: سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در شهر الحاضر سوریه پس از آزادسازی این شهر.