قطع شاهرگ نفتی آل سعود را در این انیمیشن زیبا ببینید.

در این انیمیشن منطقه نفتی غوار، برج المملکه ریاض، پایگاه الخلید و سپر دفاع موشکی موسوم به صلح در عربستان با موشک های انصارالله یمن نابود می شود..

نابودی آل سعود توسط موشکهای یمنی،قسمتی از صحنه های درگیری انیمشین سینمایی نبردخلیج فارس ۲ می باشد. این کلیپ حدود۵ دقیقه ای به دلیل اتفاقات مهم منطقه از انیمشین ۸۵ دقیه ای نبرد خلیج فارس۲ تهیه وتنظیم شده ودیدن آن برای خنکای دل هر ایرانی توصیه می گردد.

جهت دانلود باکیفیت HD به kosar3d.com مراجعه کنید.