اسنادی از کمک‌های مستشاری ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ + فیلم