نظر بزرگان حوزه ی علمیه در مورد یادگار امام(ره)/فیلم
نظر بزرگان حوزه ی علمیه در مورد یادگار امام(ره)/فیلم

مصاحبه با بزرگان حوزه ی علمیه در مورد یادگار امام(ره)، حاج سید حسن خمینی.

عصر تبریز: مصاحبه با بزرگان حوزه ی علمیه در مورد یادگار امام(ره)، حاج سید حسن خمینی.

آیات عظام: مقتدایی، محفوظی، مسعودی خمینی، واعظ زاده خراسانی، امینی، بهشتی، کریمی و فاضل لنکرانی در کانال رسمی سید حسن خمینی در آپارات.