روایت کامل بازداشت و آزادی تفنگداران آمریکایی + فیلم و تصاویر