ایلنا: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: حسن عباسی بدلیل وارد شدن به مناقشات سیاسی و انتخاباتی بازداشت شد. وی در خصوص علت بازداشت حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز، گفت: حسن عباسی به دلیل نظامی بودن، حق دخالت در مناقشه‌های سیاسی و مسائل تبلیغات انتخاباتی ندارد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح […]

photo_1433434219236

ایلنا: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: حسن عباسی بدلیل وارد شدن به مناقشات سیاسی و انتخاباتی بازداشت شد.

وی در خصوص علت بازداشت حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز، گفت: حسن عباسی به دلیل نظامی بودن، حق دخالت در مناقشه‌های سیاسی و مسائل تبلیغات انتخاباتی ندارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: این شخص در سخنرانی‌هایش، وارد مسائل انتخاباتی و سیاسی شده بود که به همین دلیل با وی برخورد شد.

همچنین مهدی جعفری وکیل حسن عباسی در گفتگو با فارس گفت: حسن عباسی امروز با حکم صادره از سوی شعبه ۵ دادسرای نظامی و به دلیل سخنرانی ۳ خرداد در دانشکده فنی دانشگاه تهران و با شکایت حسن روحانی بازداشت شد. وی افزود: دادسرای نظامی برای آزادی عباسی خواستار وثیقه نقدی ۵۰ میلیونی شده است. جعفری گفت: هنوز اسناد مربوط به بازداشت عباسی مشخص نبوده و دادستان از وی خواهان سی دی سخنرانی وی در سالن سید الشهداء بوده است.