تفاوت رد صلاحیت،تائید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت چیست؟
تفاوت رد صلاحیت،تائید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت چیست؟

عدم احراز وجود صلاحیت، به این معنا که ناظران علی رغم انجام تحقیقات گسترده سلباً و اثباتاً نتوانسته اند در خصوص شرایط موضوع ماده ۲۸ علم قطعی کسب نمایند.

عصر تبریز: روز گذشته نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت های نظارت شورای نگهبان در سه سطح تایید صلاحیت، عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت اعلام شد. برخی نسبت به این نتیجه اعتراض دارند و گمان می برند اگر تایید صلاحیت نشدند، یعنی رد شده اند در حالی که بین رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت تفاوت وجود دارد.

 

رد صلاحیت:

به این معنا که مسئولین مربوط علم قطعی و یقینی بر فقدان شرایط موضوع ماده ۲۸ در فرد داوطلب کسب نموده باشند که در این صورت فرد حق شرکت در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد داشت.

 

تأیید صلاحیت:

این معنا که نتیجه تحقیقات انجام شده اثبات می نماید که شرایط مندرج در ماده ۲۸ در فرد داوطلب متعین می باشد و بنابراین فرد به واسطه تحقق شرایط، حق شرکت در رقابت های انتخاباتی را کسب می نماید.

 

عدم احراز وجود صلاحیت:

به این معنا که ناظران علی رغم انجام تحقیقات گسترده سلباً و اثباتاً نتوانسته اند در خصوص شرایط موضوع ماده ۲۸ علم قطعی کسب نمایند. در این حالت از آنجایی که با توجه به توضیحات پیش گفته احراز صلاحیت و شایستگی افراد برای شرکت در انتخابات منوط به احراز و تعیین اوصاف مذکور در فرد می باشد داوطلب مذکور تأیید صلاحیت نخواهد شد. لازم به ذکر است عدم تأیید صلاحیت افراد اگر چه ماهیتاً به منزله رد صلاحیت ایشان نخواهد بود لیکن از حیث آثار و اینکه فرد امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را نخواهد داشت، یکسان است.

 

 و اما ماده ۲۸ انتخابات مجلس چیست؟

ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت شرط را برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام قید کرده که به این شرح است:

اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن

نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی

حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

بدیهی است که داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

گفتنی است داوطلبینی که صلاحیتشان احراز نشده یا رد صلاحیت شده اند می توانند شکایت خود را از تاریخ ۲۷ دی ماه و ظرف سه روز (تا ۲۹ دی ماه) تحویل هیئت های نظارت استان دهند و این هیئت با بررسی مجدد شرایط این افراد، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه در خصوص وضعیت صلاحیت این افراد اعلام نظر می کند.