زندانیان از طریق کانالی که با یک نرده های فولادی محافظت می شد گریخته اند