تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد ارس
تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد ارس

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس از تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد ارس در راستای اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی خبر داد.

محسن خادم عرب باغی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: مقام معظم رهبری در چند سال گذشته بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند؛ روشی که در برابر هجمه های غرب همانند سدی محکم وکارآمد عمل می کند .

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه خاطر نشان شد: هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی حوزه های اجرایی منطقه در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب از اهم وظایف این ستاد است.

وی افزود: دریافت برنامه های عملیاتی حوزه های اجرایی و سایر نهاد ها و بخش خصوصی مستقر در منطقه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آنها، اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات و ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، مدیران و حوزه های اجرایی مختلف برای عملیاتی کردن برنامه مصوب از دیگر وظایف این ستاد به شمار می رود.

گفتنی است ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد ارس به ریاست مدیرعامل سازمان و متشکل از معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری، توسعه مدیریت، فنی و عمرانی، امور زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، مشاور پژوهشی مدیر عامل، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر حقوقی و مدیر املاک و اراضی و مدیران مناطق خدآفرین و نوردوز و یک نفر اقتصاددان با انتخاب رئیس ستاد تشکیل شده است.