تارنمای اینترپل (پلیس بین الملل) در صفحه افراد تعقیب خود مشخصات «محمود رضا خاوری» را منتشر کرده است.

عصر تبریز: تارنمای اینترپل (پلیس بین الملل) در صفحه افراد تعقیب خود مشخصات «محمود رضا خاوری» را منتشر کرده است.

۵۵۱۳۲۱_۲۳۴

در تارنمای اینترپل از خاوری با عنوان «محمود رضا خاوری» مذکر، ۶۳ ساله، زاده خرم آباد و با ملیت ایرانی یادشده و در زیر عنوان اتهام او آمده است: کمک و مشارکت در اختلاس و کلاهبرداری، کسب دارایی های نامشروع از طریق نظام بانکی در سطح عمومی.

«سرتیپ مسعود رضوانی» رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی، روز یکشنبه از ارسال پرونده خاوری به مراجع قضایی کانادا برای طی مراحل قانونی خبر داده بود و «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آذرماه گفته بود: قول می دهیم خاوری را به کشور باز گردانیم.

در تارنمای اینترپل، نام و تصویر ۱۱ ایرانی دیگر نیز دیده می شود که اکثر آنها به اختلاس و کلاهبرداری متهم و تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران هستند./ایرنا