عصر تبریز: مسعود پزشکیان نماینده مجلس درباره اجتماع‌هایی که در چند روز اخیر در شهرهای مختلف کشور در نقد تیم مذاکره کننده هسته ای برگزار شده، بیان کرد: بیرون از مجلس هم عده‌ای هستند که نسبت به زحماتی که این عزیزان می‌کشند، مسئله دارند و درباره آن حرف می‌زنند اما من نمی دانم که اگر […]

CYMERA_۲۰۱۵۰۶۰۶_۲۳۲۴۲۴

عصر تبریز: مسعود پزشکیان نماینده مجلس درباره اجتماع‌هایی که در چند روز اخیر در شهرهای مختلف کشور در نقد تیم مذاکره کننده هسته ای برگزار شده، بیان کرد: بیرون از مجلس هم عده‌ای هستند که نسبت به زحماتی که این عزیزان می‌کشند، مسئله دارند و درباره آن حرف می‌زنند اما من نمی دانم که اگر آدم‌های مشابه اینها بخواهند خلافش را بگویند، اجازه دارند بیرون بیایند؟
پزشکیان گفت: معلوم نیست این افراد حرفشان چیست و چه منطقی را دنبال می‌کنند. کسانی در داخل سخنانی می‌گویند و دلشان نمی‌خواهد، مذاکره کنندگان موفق شوند.
خدا رحمت کند اما موضع جنگ جنگ تا پیروزی کوتاه بیاییم خود مسئولیت همه چیز را قبول کرد تا فرزندان انقلاب به جان هم نیافتند و دنبال مقصر نگردند.
و گرنه با سیاست یکی به نعل یکی به میخ میتوانست خود به سلامت از کنار این مسئولیت عبور کند و جوانان انقلابی را به جان هم بیاندازد.
امام ما با خلق و خالق صادق بود. خیلی صادق. خدایش بیامرزاد.