اطلاعیه سازمان تاکسیرانی تبریز در خصوص تاکسی های فرسوده
اطلاعیه سازمان تاکسیرانی تبریز در خصوص تاکسی های فرسوده

سازمان تاکسیرانی تبریز و حومه اطلاعیه ای را خطاب به دارندگان تاکسی فرسوده صادر کرد.

در این اطلاعیه از کلیه دارندگان تاکسی های با عمر بالای ده سا در خواست شده است با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به درخواست نوسازی تاکسی خود درخواست بدهند.

متن اطلاعیه شرکت تاکسیرانی تبریز بدین شرح است:

قابل توجه مالیکن تاکسیهای فرسوده:

به اطلاع مالکین تاکسیهای با عمر بالای ۱۰سال (مدل۱۳۸۳وپایین تر) که فرسوده محسوب میشوند میرساند : از مورخه ۹۴/۱۱/۱۲روند تبدیل به احسن این خودروها آغاز خواهد شد لذا خواهشمند است از تاریخ اعلامی مطابق جدول زیربا در دست داشتن مدارک شناسایی و اسناد خودرویی به دفاترپیشخوان دولت مراجعه فرمایند.

لازم به توضیح است که نوع خودروجایگزین پژو۴۰۵و سمند با موتورپایه گاز سوزبوده و بانگ های پارسیان و تجارت و ملت نیز بعنوان بانگهای تامین کننده منابع مالی و ارائه دهنده وام در این خصوص میباشند.

برنامه زمانبندی جهت مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت:

دوشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۲

سه شنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۳

چهارشنبه ۱۴بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۴

پنج شنبه ۱۵بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۵

شنبه ۱۷بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۶

یک شنبه ۱۸بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۷

دوشنبه ۱۹بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۸

سه شنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۹

چهار شنبه ۲۱بهمن ماه ۹۴ تاکسی های فرسوده با رقم سمت راست پلاک ۱