ابرو گوندش در تبریز+عکس
ابرو گوندش در تبریز+عکس

ابرو گوندش خواننده مطرح ترکیه ای، برای گردش و تفریح به تبریز آمده است.

ابرو گوندش خواننده مطرح ترکیه ای، برای گردش و تفریح به تبریز آمده است.

ابرو گوندش در تبریز+عکس

ابرو گوندش در تبریز+عکس