ارس از دریچه دوربین مسافران جشنواره زمستانی
ارس از دریچه دوربین مسافران جشنواره زمستانی

به منظور گرامیداشت دهه فجر در منطقه آزاد ارس، جشنواره زمستانی با حضور هنرمندان مطرح کشور در حال برگزاری است.

عصر تبریز: به منظور گرامیداشت دهه فجر در منطقه آزاد ارس، جشنواره زمستانی با حضور هنرمندان مطرح کشور در حال برگزاری است.

عکس: مینا قنبری