افتتاح، کلید زنی و رونمایی از پروژه های فنی، تولیدی، عمرانی و پژوهشی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی

افتتاح، کلید زنی و رونمایی از پروژه های فنی، تولیدی، عمرانی و پژوهشی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی