اقدامات پیچیده «وزارت اطلاعات» در دستگیری «عبدالمالک ریگی» + تصاویر