تورج خلیل پور آتش‌نشان تبریزی، عنوان «مخترح برتر» را از آن خود کرد