دستگیری یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه/حجت‌الاسلام والمسلمین «حکمت علی مظفری»

دستگیری یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه/حجت‌الاسلام والمسلمین «حکمت علی مظفری»

دستگیری یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه/حجت‌الاسلام والمسلمین «حکمت علی مظفری»