همایش درختکاری،پیاده روی و دوچرخه سواری در تبریز برگزار شد