نامگذاری سال، موجب تشجیع در مطالبه گری مردم خواهد شد/نتیجه عملی اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت،خروج از رکود فعلی است
نامگذاری سال، موجب تشجیع در مطالبه گری مردم خواهد شد/نتیجه عملی اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت،خروج از رکود فعلی است

نامگذاری سال به شکل حاضر و با دو واژه مترادف برای تحقق بخشیدن، رویکردی مطالبه محور در مردم برای مطالبه منویات رهبری در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد کرد که تبعا این مطالبه گری باعث لزوم پاسخگویی مسئولین مربوطه به طور اعم و دولت تدبیر و امید به طور اخص خواهد شد.

عصر تبریز: نامگذاری سال به شکل حاضر و با دو واژه مترادف برای تحقق بخشیدن، رویکردی مطالبه محور در مردم برای مطالبه منویات رهبری در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد کرد که تبعا این مطالبه گری باعث لزوم پاسخگویی مسئولین مربوطه به طور اعم و دولت تدبیر و امید به طور اخص خواهد شد.

 

” اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل” ؛ تسمیه ای مطالبه محور برای بیمه کردن انقلاب

طی چندین سال گذشته و در ابتدای هرسال، مقام معظم رهبری به اقتضای فضای موجود برای هر سال و باتوجه به برنامه ها یا بحرانهای پیش رو در سال آتی، هر سالی را مزین به نامی نموده اند که صرف نظر از خلاقیت معظم له در راستای استفاده از این وسیله برای پیشبرد اهداف کلان نظام، می توان این اقدام ایشان را در راستای عمل به وظیفه ی مقرر در بند ۱ اصل ۱۱۰قانون اساسی یعنی ” تعیین‌ سیاست‌های کلی‌ نظام‌” تعبیر نمود. نامگذاری هر سال تاکنون عناوین متفاوتی را با خود داشته است که عمدتا رویکردهایی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و یا رویکردی تلفیقی با خود داشته اند که نیاز روز جامعه به موضوع نامگذاری شده، وجه مشترک تمامی تسمیه های مذکور بوده است. سال جاری نیز در پیام نوروزی رهبری انقلاب، به نام ” اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل” نامگذاری گردید که این تسمیه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر داخل کشور و معادلات سیاسی موجود در منطقه و تعاملات انجامی با غرب در قالب برجام، از چندین بعد قابل بررسی است که ذیلا به نکات مهمی که از آثار عملی این نامگذاری تلقی می گردد، اشاره ای گذرا شده است.

۱- همانگونه که مستحضرید از ابتدای انقلاب تاکنون، تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری از سوی غرب برای فشار به جمهوری اسلامی ایران استفاده شده و در قضایای هسته ای این موضوع تشدید یافت. سابقه تحریم های اقتصادی از سوی غرب و موثر بودن نسبی آن بر اقتصاد داخلی، ممکن است این باور و ذهنیت را در غربی ها بوجود آورد که با اعمال تحریم بر مردم ایران، باعث شکستن هر نوع مقاومتی در آنان خواهند شد و با این تفکر باطل، ممکن است این مهم یعنی تحریم های اقتصادی را من‌بعد به عنوان ابزاری موثر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در درون حاکمیت استفاده نمایند. در کنار این فرضیه ، عملا این مساله به صورت مسلم وجود دارد که با توجه به ساختار و سیستم اقتصادی وابسته به بیرون کشور و وضعیت نامطلوب فعلی تولید، نمی توان منکر اثر سوء و اختلال کننده تحریم های اعمالی احتمالی غرب بر پیکره اقتصاد کشور شد که مالآ دادوستد اقتصادی را با اختلال مواجه کرده و موجب بروز بحران یا شبه بحران های اقتصادی مانند تورم، رکود و بیکاری و چندین برابر شدن هزینه ها می شود. از آنجاییکه یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ” افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور” از طرق مصرح در سیاست‌های کلی ابلاغی می باشد، اقدام عملی در به‌ فعلیت رساندن اقتصاد مقاومتی، به صورت کاملا غیر مستقیم باطل‌السحر این ترفند اثر گذار غرب یعنی تحریم‌های اقتصادی بر مواضع سیاسی نظام اسلامی و مردم و مسئولین بوده و به فعلیت رسیدن اصول چندین گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی، باعث خواهد شد تا یکی از ابزارهای موثر غرب برای فشار بر ایران از طریق پیشگیری مندرج در اقتصاد مقاومتی از بین برود. لذا رهبر معظم انقلاب با هوشمندی تمام، بیمه شدن انقلاب در برابر ریسک ناشی از شیطنت های دشمنان جهت اعمال تحریم های اقتصادی را نه در کرنش در مقابل غربی ها، بلکه در موضوعی درون زا و برون نگر به نام اقتصاد مقاومتی مشاهده نموده اند و همانگونه که معظم‌له نیز در پیام نوروزی خود اشاره فرمودند، اقتصاد مقاومتی بر سایر مولفه ها مانند فرهنگ و سیاست و .. نیز تاثیرگذاری مستقیمی دارد. لذا یکی از نتایج مهم جامه عمل پوشانیدن به بحث اقتصاد مقاومتی، بیمه نمودن انقلاب و نظام اسلامی در برابر هرگونه تحریم های اقتصادی احتمالی غرب در آینده خواهد بود.

 

نامگذاری سال، موجب تشجیع در مطالبه گری مردم خواهد شد

۲- بعد دیگر نامگذاری رهبری انقلاب برای سال جدید، به کار بردن دو واژه اقدام و عمل در کنار واژه اقتصاد مقاومتی است که این مهم به نوبه خود حامل دو پیام عمده می باشد:

اولا: به کار بردن دو واژه مهم اقدام و عمل که از نظر ادبی با هم مترادف می باشند، بیانگر اهمیت و لزوم به فعلیت رسیدن و تحقق شعار سال جاری است. چرا که تجربه نشان داده است که بعضا مسئولین با فرمایشات رهبری در خصوص شعارهای سال به شکل زینتی و تزئینی برخورد نموده اند و در عمل دغدغه و برنامه ای برای به تحقق رساندن منویات معظم له نداشته اند، کما اینکه در خود موضوع اقتصاد مقاومتی نیز علیرغم ابلاغ سیاست های کلی آن از دو سال پیش، به فرموده معظم له اقدام موثری صورت نپذیرفته است.

ثانیا: نامگذاری سال به شکل حاضر و با دو واژه مترادف برای تحقق بخشیدن، رویکردی مطالبه محور در مردم برای مطالبه منویات رهبری در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد کرد که تبعا این مطالبه گری باعث لزوم پاسخگویی مسئولین مربوطه به طور اعم و دولت تدبیر و امید به طور اخص خواهد شد. علی الخصوص اینکه خود رئیس جمهور محترم نیز با وعده رونق اقتصادی در سال ۹۵، این روحیه مطالبه گری را در مردم و رسانه ها برای بهبود اوضاع اقتصاد ایجاد کرده است و نامگذاری سال با این عناوین موجب تشجیع در این مطالبه گری خواهد شد.

 

نتیجه عملی اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت،خروج از رکود فعلی است

حال به نظر می رسد با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی جامعه، که رکودی بی سابقه را تجربه می کند، فعالیت عملی در موضوع اقتصاد مقاومتی، نه تنها در بلند مدت، منجر به تحقق نقشه راه رهبری مبنی بر عدم آسیب پذیری نظام اسلامی در مقابل تحریم های غربی ها خواهد شد، بلکه این امر در کوتاه مدت نیز به صورت کاملا خودکار موجب ایجاد رونق اقتصادی در جامعه از طریق عمل به بندهای سیاست های ابلاغی در این مورد علی الخصوص در بندهای مربوط به حمایت از سرمایه و تولید و کار ایرانی خواهد شد که نتیجه عملی آن خروج از وضعیت رکود فعلی می باشد که تمامی این موارد اقدام عملی مسئولین ، بویژه دولتمردان به معنای خاص را می طلبد.

در پایان جا دارد اشاره شود که تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در راستای تحقق آن منحصر در دولتمردان نبوده و نیروهای اصیل انقلاب نیز وظیفه دارند با تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی به نحوی که در بند ۲۱ منشور اقتصاد مقاومتی مندرج است، نقش فعال و پویای خود را در تحقق منویات رهبری معظم انقلاب ایفا نمایند.

منبع: زیتون/ احمد یوسف زاده-عضو هیئت علمی دانشگاه