بارش ۳۰ سانتی‌متری برف در آذربایجان‌شرقی/ ۱۱۷ روستا در محاصره برف

بارش 30 سانتی‌متری برف در آذربایجان‌شرقی/ 117 روستا در محاصره برف

بارش ۳۰ سانتی‌متری برف در آذربایجان‌شرقی/ ۱۱۷ روستا در محاصره برف