برخورد جدی با تخلفات توأم با حمایت قاطع از مدیران تلاشگر
برخورد جدی با تخلفات توأم با حمایت قاطع از مدیران تلاشگر

بارها تاکید کرده‌ایم که با افراد متخلف در هر جایگاه و عنوانی که باشند برخورد می‌کنیم و خرسندیم که این باور را بدون رودربایستی و تسامح در عمل ثابت کردیم.

عصرتبریز: شهردار تبریز گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که با افراد متخلف در هر جایگاه و عنوانی که باشند برخورد می‌کنیم و خرسندیم که این باور را بدون رودربایستی و تسامح در عمل ثابت کردیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی در جمع مدیران شهرداری و شهرداران مناطق، با تقدیر از دستگاه‌های مختلف نظارتی و قضایی در پیگیری و برخورد با فساد و تخلف اظهار داشت: تعامل تنگاتنگ مجموعه‌های بازرسی و حراست شهرداری تبریز، با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این راستا ضروری بوده و گلوگاه‌‌های تخلف را پیش از بروز و ظهور، از میان خواهد برد.

وی یادآور شد: بارها تاکید کرده‌ایم که با افراد متخلف، در هر جایگاه و عنوانی که باشند، برخورد می‌کنیم و خرسندیم که این باور را بدون رودربایستی و تسامح، در عمل، ثابت کردیم.

شهردار تبریز در عین حال تاکید کرد: اکثریت قابل‌توجه مدیران شهرداری، افراد دلسوز و متعهدی هستند که جز با نیت تلاش و خدمت وارد حوزه فعالیت اجرایی نشده‌اند؛ بنابراین، اتفاقات اخیر و مسایلی که بعضاً حتی ارتباطی هم به شهرداری ندارند، به هیچ عنوان نباید تاثیر سوء بر روحیه و انگیزه خدمتگزاری داشته باشد.

وی اظهار داشت: به همان اندازه که در برخورد با مدیر متخلف، قاطعیم، در حمایت از مجاهدت مدیران دلسوز و پویا نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

نجفی با اشاره به ابلاغ برنامه و بودجه سال ۹۵، معیار سنجش و ارزیابی مدیران مناطق و سازمان‌ها را اجرای دقیق تشریفات واگذاری و شروع هر چه سریع‌تر پروژه‌های عمرانی عنوان کرد.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمان‌بندی اجرای پروژه‌های عمرانی، اصل مهمی است که می‌تواند آرمان‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده کند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زمینه‌های سرمایه‌گذاری متذکر شد: حرکت دقیق در مسیر شیوه‌نامه مصوب سرمایه‌گذاری، اصل ارزنده برنامه‌های مشارکتی بوده و مانع از انحراف و تخطی خواهد شد.