بارها تاکید کرده‌ایم که با افراد متخلف در هر جایگاه و عنوانی که باشند برخورد می‌کنیم و خرسندیم که این باور را بدون رودربایستی و تسامح در عمل ثابت کردیم.

عصرتبریز: شهردار تبریز گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که با افراد متخلف در هر جایگاه و عنوانی که باشند برخورد می‌کنیم و خرسندیم که این باور را بدون رودربایستی و تسامح در عمل ثابت کردیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی در جمع مدیران شهرداری و شهرداران مناطق، با تقدیر از دستگاه‌های مختلف نظارتی و قضایی در پیگیری و برخورد با فساد و تخلف اظهار داشت: تعامل تنگاتنگ مجموعه‌های بازرسی و حراست شهرداری تبریز، با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این راستا ضروری بوده و گلوگاه‌‌های تخلف را پیش از بروز و ظهور، از میان خواهد برد.

وی یادآور شد: بارها تاکید کرده‌ایم که با افراد متخلف، در هر جایگاه و عنوانی که باشند، برخورد می‌کنیم و خرسندیم که این باور را بدون رودربایستی و تسامح، در عمل، ثابت کردیم.

شهردار تبریز در عین حال تاکید کرد: اکثریت قابل‌توجه مدیران شهرداری، افراد دلسوز و متعهدی هستند که جز با نیت تلاش و خدمت وارد حوزه فعالیت اجرایی نشده‌اند؛ بنابراین، اتفاقات اخیر و مسایلی که بعضاً حتی ارتباطی هم به شهرداری ندارند، به هیچ عنوان نباید تاثیر سوء بر روحیه و انگیزه خدمتگزاری داشته باشد.

وی اظهار داشت: به همان اندازه که در برخورد با مدیر متخلف، قاطعیم، در حمایت از مجاهدت مدیران دلسوز و پویا نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

نجفی با اشاره به ابلاغ برنامه و بودجه سال ۹۵، معیار سنجش و ارزیابی مدیران مناطق و سازمان‌ها را اجرای دقیق تشریفات واگذاری و شروع هر چه سریع‌تر پروژه‌های عمرانی عنوان کرد.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمان‌بندی اجرای پروژه‌های عمرانی، اصل مهمی است که می‌تواند آرمان‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده کند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زمینه‌های سرمایه‌گذاری متذکر شد: حرکت دقیق در مسیر شیوه‌نامه مصوب سرمایه‌گذاری، اصل ارزنده برنامه‌های مشارکتی بوده و مانع از انحراف و تخطی خواهد شد.