عصر تبریز: سردار سلیمانی به مناسبت روز پدر عکسی را به همراه پدرش در اینستاگرام منتشر کرد