اگرچه همانطور که برخی مسئولان دولتی نیز تاکید کردند، دریافتی های مدیران بیمه مرکزی غیرقانونی نبوده است اما همگان خوب می دانند که چنین پرداختی هایی با نگاه انتقادی و واکنش منفی مردم همراه شده و خواهد شد.

عصر تبریز: مطالعه آخرین صورت های مالی منتشره توسط یکی از شرکت های ایران خودرو که برخی مدیران ارشد گروه ایران خودرو عضو هیئت مدیره آن هستند، نشان می دهد برای سال گذشته، مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به عنوان حق حضور و پاداش هیئت مدیره این شرکت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳، دقیقا ۲ برابر شده است.
به گزارش صبحانه، طی هفته های اخیر و با انتشار گسترده فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی، موضوع میزان دریافتی مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، بانک ها و بیمه ها و برخی نهادهای مشهور دیگر که به دولت وابستگی دارند، مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است.
اگرچه همانطور که برخی مسئولان دولتی نیز تاکید کردند، دریافتی های مدیران بیمه مرکزی غیرقانونی نبوده است اما همگان خوب می دانند که چنین پرداختی هایی با نگاه انتقادی و واکنش منفی مردم همراه شده و خواهد شد.
در این میان، بررسی های صبحانه نشان می دهد ماجرای پرداخت پاداش های صدها میلیونی به مدیران ارشد، صرفا در بخش های بانکی مصداق نداشته و به عنوان مثال، یک شرکت وابسته به ایران خودرو با نام “سرمایه گذاری سمند” پرداختی قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره خود داشته است که اتفاقا، اعضای آن جزء مدیران ارشد گروه ایران خودرو محسوب می شوند.
بر این اساس، هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه ایران خودرو، در این شرکت به عنوان رییس هیئت مدیره حضور دارد، عباس ملکی طهرانی که در سال ۹۲ به عنوان قائم مقام ارشد یکه زارع منصوب شده بود، به عنوان نایب رییس هیئت مدیره این شرکت، کامیار عطایی معاون اقتصادی ایران خودرو به عنوان عضو دیگر هیئت مدیره، ولی ملکی از مدیران با سابقه ایران خودرو به عنوان دیگر عضو هیئت مدیره و علی شیخی رییس هیئت مدیره ایران خودرو دیزل به عنوان مدیرعامل شرکت “سرمایه گذاری سمند” فعالیت می کنند.

IMG_20160528_172507
مطالعه آخرین صورت های مالی منتشره توسط این شرکت که مربوط به سال ۱۳۹۴ است، نشان می دهد برای سال گذشته، مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به عنوان حق حضور و پاداش هیئت مدیره این شرکت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳، دقیقا ۲ برابر شده است.
با توجه به اینکه برخی از مدیران فوق، در سایر شرکت های وابسته به ایران خودرو نیز حضور دارند، بهتر است به این سوال پاسخ دهند که آیا این پاداش و حق حضور که حدودا برای هر کدام، ۶۵ میلیون تومان می شود را دریافت کرده اند یا خیر و آیا این رویه در سایر شرکت هایی که عضو آن هستند نیز جاری و ساری هست ؟