مرگ راکب موتورسیکلت در محور ایلخچی-آذرشهر

مرگ راکب موتورسیکلت در محور ایلخچی-آذرشهر