برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد در دانشگاه تبریز

برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد در دانشگاه تبریز

برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد در دانشگاه تبریز