عربستان سعودی تحت پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» در حال گسترش تقابل با ایران در مناطقی فراتر از غرب آسیا است.

عصر تبریز:خبرگزاری رویترز در گزارشی به سیاست‌های ضدایرانی آل سعود اشاره کرد و نوشت، عربستان سعودی تحت پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» در حال گسترش تقابل با ایران در مناطقی فراتر از غرب آسیا است.
از زمانیکه سلمان اوایل سال گذشته میلادی به قدرت رسید و توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ به ثمر نشست، ریاض راهبرد خود برای مقابله با نفوذ ایران در آفریقا، آسیا و حتی آمریکای لاتین به کار گرفت.
طبق این گزارش، عربستان از شبکه‌های اسلامی برای وادار کردن کشورها به قطع روابط با ایران استفاده می‌کند که از آنجمله می‌توان به ایجاد «ائتلاف اسلامی علیه تروریسم» بدون دعوت از ایران برای پیوستن به این ائتلاف اشاره کرد.