عصر تبریز: چندی پیش همزمان با عید شعبان شاهد رژه هدفمند و مجدد ارس پلاک های صرف تولید آمریکا بودیم که با پرچم های یا صاحب الزمان در خیابان های تبریز جولان میدادند! این رژه که توسط هیات اتومبیل رانی استان تدارک دیده شده بود در یک اقدام جهت دار و برنامه ریزی شده به […]

۱۸۸۰۱۸_۷۲۸

عصر تبریز: چندی پیش همزمان با عید شعبان شاهد رژه هدفمند و مجدد ارس پلاک های صرف تولید آمریکا بودیم که با پرچم های یا صاحب الزمان در خیابان های تبریز جولان میدادند!

این رژه که توسط هیات اتومبیل رانی استان تدارک دیده شده بود در یک اقدام جهت دار و برنامه ریزی شده به نمایش ماشین های لوکس ارس پلاک تولید آمریکا پرداخت!

نکته ای که در این باب قابل تامل است اهداف این رژه می باشد! چون مدیران ارشد تربیت بدنی استان نیز طی تماسی از برگزاری این رژه اظهار بی اطلاعی کردند و همچنین مدیریت منطقه آزاد ارس نیز به نوبه ی خود انجام چنین اقدامات هدف دار و برنامه ریزی شده را تقبیح نمود.

این رژه که در مناسبت های خاص صورت می گیرد انگشت اتهام را به ظاهر به سمت منطقه آزاد ارس نشانه گرفته و در افکار عمومی این ذهنیت را تداعی می کند که واردات بی ضابطه و خارج از قانون ماشین های لوکس خارجی و جولان و فخر فروشی آن در خیابان های تبریز با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی جامعه و فاصله طبقاتی باعث دلسردی برخی از افراد کم درآمد و قشر آسیب پذیر می شود.

خروجی این رژه های هدفمند از سوی متولیان برگزاری مشخص نیست! و یا به عبارت دیگر این رژه ماشین های لوکس آیا در صدد تبلیغات شرکت های وارد کننده اتومبیل های آمریکایی است؟ و یا متولیان این چنین اقداماتی در صدد سیاه نمایی سیاست های دولت در رابطه با مناطق آزاد هستند یا نه؟ و یا همزمانی آن با مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا در صدد تلقین آزاد شدن واردات بدون محدودیت خودروهای تولید آمریکاست؟