عصر تبریز:نصب بنر در زارچِ یزد برای تشویق مردم به بیرون راندن غریبه‌های ایرانی و غیر ایرانی!

saei-563x353