رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد/ سرلشکر فیروزآبادی مشاور مقام معظم رهبری شد
رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد/ سرلشکر فیروزآبادی مشاور مقام معظم رهبری شد

فرمانده کل قوا، سرلشکر محمد باقری را به سمت ریاست ستادکل نیروهای مسلح منصوب کردند.

عصر تبریز: فرمانده کل قوا، سرلشکر محمد باقری را به سمت ریاست ستادکل نیروهای مسلح منصوب کردند.

براساس حکم آیت الله سیدعلی خامنه ای مقام معظم رهبری، سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب شد.

سرلشکر محمد حسین باقری از فرماندهان با سابقه نیروهای مسلح و برادر شهید حسن (افشردی) باقری است.

قبل از او سردار سرلشکر “سیدحسن آقایی فیروزآبادی” این سمت را به مدت ۲۷ سال برعهده داشت. سردار فیروزآبادی این سمت را از ۱۳۶۸ با حکم آیت الله خامنه ای برعهده گرفته بود.

آیت الله خامنه ای با حکم دیگری نیز سردار سرلشکر فیروزآبادی را به عنوان ” مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا” منصوب کردند.