حقوق گروه خاصی در جامعه نباید تنها افزایش داشته باشند / قانون تعرفه خدمات پرستاری باید اصلاح شود
حقوق گروه خاصی در جامعه نباید تنها افزایش داشته باشند / قانون تعرفه خدمات پرستاری باید اصلاح شود

باید پرداخت‌ها بر اساس کار یا بر اساس حقوق باشد البته روند فعلی در وزارت بهداشت و درمان برای پزشکان هم باید اصلاح شود.

عصر تبریز:نایب رئیس مجلس ضمن انتقاد از شیوه پرداخت خدمات به پرستاران، گفت: قانون پرداخت خدمات به پرستاران باید اصلاح و مبتنی بر عملکرد آنها شود.
مسعودپزشکیان در توضیح عدم اجرای‌ قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به دلیل کمبود منابع اجرا نشده و تعرفه خدمات پرستاری در فیش حقوقی پرستاران هم محاسبه نشده؛ بنابراین، این روش پرداختی که درست هم نیست، باید اصلاح شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه سیستم پرداختی پرستاران باید مبتنی بر عملکرد شود، تصریح کرد: باید پرداخت‌ها بر اساس کار یا بر اساس حقوق باشد البته روند فعلی در وزارت بهداشت و درمان برای پزشکان هم باید اصلاح شود.
وی ضمن بیان اینکه پرداخت هم حقوق و هم کارانه اشتباه است، افزود: روش اشتباه پرداخت به پزشکان نباید در خصوص پرستاران هم اجرا شود.
پزشکیان معتقد است: بر اساس خرید خدمت راهبردی، پرداخت‌‌ها به پرستاران و البته پزشکان هم باید بر اساس عملکرد صورت گیرد، مکانسیم پرداخت پزشکان با پرستاران در دنیا دوتا  نهایتا سه برابر است اما ده برابر و بیشتر نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حقوق گروه خاصی در جامعه نباید تنها افزایش داشته باشند، در واقع درآمد بین گروه‌های کاری مختلف کشور نباید از تفاوت بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد برخودار باشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گروه گرایی و صنف‌گرایی در پرداخت‌ها باید حذف شود تا در خصوص پرستاران هم عدالت و انصاف رعایت شود./خانه ملت