توضیحات مدیرمسؤول روزنامه طرح نو نسبت به محتوای یک ستون
توضیحات مدیرمسؤول روزنامه طرح نو نسبت به محتوای یک ستون

مدیرمسؤول روزنامه طرح نو نسبت به انتشار متنی در ستون داستان صفحه کودکان این نشریه توضیحاتی ارایه کرد.

محمدرضا ربانی، مدیرمسؤول روزنامه طرح نو با اشاره به مطلب منتشر شده این روزنامه در ستون داستان صفحه کودکان که منجر به سوء تفاهم‌هایی در فضای اجتماعی شده است، گفت: این مسأله بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت غیرعمد بودن اقدام نویسنده محرز گردید.

وی خاطرنشان کرد: با این‌که نویسنده کار غیرعمدی انجام داده، ولی از آنجا که تشخیص درستی در انتخاب کلمات نداشته است، از فعالیت در این روزنامه کنار گذاشته شد، چراکه اعتقاد داریم؛ روزنامه‌نگاری که نتواند تشخیص درستی از مفاهیم لغات داشته باشد؛ همان بهتر که در کار دیگری فعالیت کند.

ربانی با اشاره به این‌که روزنامه بدون اعمال نظر مدیرمسؤول زیر چاپ رفته بود، افزود: قطعا اگر بنده اطلاعی از این محتوا داشتم، به هیچ عنوان راضی به انتشار این متن نبودم، بنده به عنوان یک ترک‌زبان تعصب خاصی به آذربایجان و ایران دارم و هیچ کس اجازه توهین به هیچ قومی را ندارد.

وی در پایان با تأکید بر این‌که عده‌ای همواره به دنبال سوء استفاده از فضای موجود در راستای منافع جناحی و گروهی خود هستند، گفت: امنیت و آرامشی که امروز ایران اسلامی دارد؛ را با هیچ چیز دیگری عوش نمی کنیم؛ چراکه پای این نظام خون هزاران شهید ریخته شده است.