بیماری که با علائم حیاتی صفر به اورژانس آمده بود این بار با دو پسرش و با دسته گلی که نشان از ارج‌گذاری و قدرشناسی‌اش داشت وارد اورژانس شد تا از تلاش تیم پزشکی‌اش تشکر و قدردانی کند

عصر تبریز: بیماری که با علائم حیاتی صفر به اورژانس آمده بود این بار با دو پسرش و با دسته گلی که نشان از ارج‌گذاری و قدرشناسی‌اش داشت وارد اورژانس شد تا از تلاش تیم پزشکی‌اش تشکر و قدردانی کند.

دکتر حسین خداوردی‌زاده پزشک متخصص طب اورژانس در سراب اظهار داشت: شیرین‌ترین لحظات ما در اورژانس بازگرداندن بیماران به زندگی و دمیدن روح امید و نشاط در بیماران و همراهان آنهاست.

۱۳۹۵۰۵۱۱۰۰۰۳۵۵_PhotoA

وی افزود: به لطف خداوند و تلاش مستمر تیم احیای اورژانس بیمارستان سراب توانستیم بیمار ۷۰ ساله که با ایست قلبی و تنفسی وارد اورژانس شده بود با یک cpr موفق به زندگی بازگرداندیم در حالی که همراهان بیمار از بازگشت وی ناامید شده بودند.

مبارکی بیماری که با تلاش تیم پزشکی از چنگال مرگ رهایی یافته بود، گفت: دستان پرمهر پزشکان و پرستاران را می‌فشارم و قدردان زحمات و تلاش‌‌های شبانه‌روزی آنهاهستم.

این گزارش حاکی است در اورژانس بیمارستان سراب دو متخصص طب اورژانس به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند./فارس