یاد گرفته ام متعهد باشم نه متعصب
یاد گرفته ام متعهد باشم نه متعصب

آموختم اشکها و لبخندهای مردم را اشکها و لبخندهای خود بدانم. عصر تبریز:وقتی خبرنگار شدم یادگرفتم همدرد مردم باشم. یاد گرفتم حافظ قانون باشم. آموختم اشکها و لبخندهای مردم را اشکها و لبخندهای خود بدانم… من یاد گرفتم حق مظلوم را بستانم و ندایش را به جهان برسانم. من آموختم از آنچه عقاید و نظرات […]

آموختم اشکها و لبخندهای مردم را اشکها و لبخندهای خود بدانم.

عصر تبریز:وقتی خبرنگار شدم یادگرفتم همدرد مردم باشم.
یاد گرفتم حافظ قانون باشم.
آموختم اشکها و لبخندهای مردم را اشکها و لبخندهای خود بدانم…
من یاد گرفتم حق مظلوم را بستانم و ندایش را به جهان برسانم.
من آموختم از آنچه عقاید و نظرات شخصیم هست بگذرم و پاسدار حقیقت باشم تحت هر شرایطی…
من یادگرفتم متعهد باشم تا متعصب!
یاد گرفتم صادق و صالح و خالص باشم تا بتوانم راست و غلط را از هم تشخیص دهم…
با همه کم طاقتیها و بی تابیها و شاید همه رفتارهای مسولان مدارا کردم
اما سالها که گذشت مانده ام به اینکه چرا کسی همدردم نمیشود!
چرا کسی سراغ دردهای نهفته سخت ترین شغل دنیا را نمی گیرد!
چرا کسی مدارا نمیکند
چرا کسی احقاق حقی از منو هم قشرهایم نمیکند!!!!!؟؟؟؟
روز خبرنگار برتمام قلم به دستان مبارک
نگارنده: صفورا موسویلر/خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی