عباس حسن خانی تکدی گری را یک معضل وارداتی در ارومیه دانست بر برنامه ریزی اصولی برای مقابله و پیشگیری از این معضل اجتماعی تاکید کرد. عصر تبریز: فرماندار ارومیه در  جلسه ستاد ساماندهی متکدیان آذربایجان غربی با بیان اینکه تعداد متکدیان در ارومیه افزایش یافته و متاسفانه اکثر متکدیان ارومیه غیر بومی هستند ادامه […]

عباس حسن خانی تکدی گری را یک معضل وارداتی در ارومیه دانست بر برنامه ریزی اصولی برای مقابله و پیشگیری از این معضل اجتماعی تاکید کرد.

عصر تبریز: فرماندار ارومیه در  جلسه ستاد ساماندهی متکدیان آذربایجان غربی با بیان اینکه تعداد متکدیان در ارومیه افزایش یافته و متاسفانه اکثر متکدیان ارومیه غیر بومی هستند ادامه داد: با توجه به فرهنگ صحیح مردم تبریز در مقابله با معضل تکدی گری، متاسفانه تعدادی از متکدیانی که در تبریز شرایط فعالیت ندارند، به ارومیه مراجعه می کنند.

عباس حسن خانی تکدی گری را یک معضل وارداتی در ارومیه دانست بر برنامه ریزی اصولی برای مقابله و پیشگیری از این معضل اجتماعی تاکید کرد.