آتش سوزی در کمترین زمان ممکن خاموش شد که البته این حادثه مربوط به خود پارک و شهربازی نمی شود بلکه در اطراف آن اتفاق افتاده بود. عصر تبریز:  ساعاتی قبل(شب گذشته) علف های هرز اطراف پارک و شهربازی باغلارباغی دچار آتش سوزی شده بود که با تلاش ماموران آتش نشانی این آتش در مدت […]

آتش سوزی در کمترین زمان ممکن خاموش شد که البته این حادثه مربوط به خود پارک و شهربازی نمی شود بلکه در اطراف آن اتفاق افتاده بود.

عصر تبریز:  ساعاتی قبل(شب گذشته) علف های هرز اطراف پارک و شهربازی باغلارباغی دچار آتش سوزی شده بود که با تلاش ماموران آتش نشانی این آتش در مدت زمانی کوتاه مهار شد.

ساعاتی قبل آتش سوزی علف های هرز اطراف پارک باغلارباغی تبریز سبب واهمه مردم شده بود که برخی رسانه ها نیز خبر آتش سوزی را مربوط به آتش سوزی در خود پارک دانسته بودند.

این در حالی است که ماموران عملیات آتش نشانی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این حادثه می گویند: آتش سوزی در کمترین زمان ممکن خاموش شد که البته این حادثه مربوط به خود پارک و شهربازی نمی شود بلکه در اطراف آن اتفاق افتاده بود.

این حادثه هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.