اولین عملیات هواپیمای نظامی روسیه از همدان (فیلم)
اولین عملیات هواپیمای نظامی روسیه از همدان (فیلم)

عصر تبریز: وزارت دفاع روسیه فیلم حمله هوایی هواپیماهای تو-۲۲ ام۳ به تاسیسات ” داعش” در سوریه را منتشر کرد. تمامی تاسیساتی که از بین رفتند برای پشتیبانی از گروهک های تروریستی در منطقه ی حلب استفاده می شدند.

عصر تبریز: وزارت دفاع روسیه فیلم حمله هوایی هواپیماهای تو-۲۲ ام۳ به تاسیسات ” داعش” در سوریه را منتشر کرد. تمامی تاسیساتی که از بین رفتند برای پشتیبانی از گروهک های تروریستی در منطقه ی حلب استفاده می شدند.