هیاتی از قوه مقننه برای بررسی پرونده فساد برخی از اعضای شورای شهر تبریز عصر دیروز وارد تبریز شد. عصر تبریز: هیاتی از قوه مقننه برای بررسی پرونده فساد برخی از اعضای شورای شهر تبریز وارد این شهر شدند. پس از سؤال احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای، هفته […]

 هیاتی از قوه مقننه برای بررسی پرونده فساد برخی از اعضای شورای شهر تبریز عصر دیروز وارد تبریز شد.

عصر تبریز: هیاتی از قوه مقننه برای بررسی پرونده فساد برخی از اعضای شورای شهر تبریز وارد این شهر شدند.

پس از سؤال احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای، هفته گذشته رحمانی‌فضلی وزیر کشور با حضور در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحاتی در خصوص عملکرد وزارت کشور و فرمانداری تبریز در پرونده تخلفات شورای شهر تبریز ارائه کرد.

در پی استماع توضیحات وزیر کشور، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مصوب کرد هیأتی به نمایندگی از طرف این کمیسیون جهت بررسی عملکرد فرمانداری و تخلفات برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز که به پرونده فساد شورا و شهرداری موصوف شده است به این شهر سفر کند.

براساس این گزارش، فرمانداری‌ تبریز و هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان عملکرد مقبولی در مواجه با تخلفات شورا نداشته است.

هیاتی از قوه مقننه برای بررسی پرونده فساد برخی از اعضای شورای شهر تبریز عصر دیروز وارد تبریز شد.

این هیات متشکل از سید حمیدرضا کاظمی نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، محمود محمودی شاهین‌نشین، شهاب‌الدین بی‌مقدار و احمدعلیرضا بیگی اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی شورا است.

این هیأت نشست‌هایی با حضور استاندار و برخی حقوق‌دان‌ها، فرماندار تبریز و برخی معاونان استاندار داشته‌ است.

این هیات با اعضای متخلف شورا، رئیس شورا و اعضای شورا به منظور بررسی تخلفات شورا تشکیل جلسه داده است./فارس

۱۳۹۵۰۵۲۸۰۰۰۱۰۷_PhotoL ۱۳۹۵۰۵۲۸۰۰۰۱۰۳_PhotoL ۱۳۹۵۰۵۲۸۰۰۰۱۰۴_PhotoL ۱۳۹۵۰۵۲۸۰۰۰۱۰۶_PhotoL