بازداشت سفیر ژاپن در پارتی با مشروب در تهران (عکس)
بازداشت سفیر ژاپن در پارتی با مشروب در تهران (عکس)

عصر تبریز: به نوشته ژاپن تایمز، سفیر در یک مهمانی که در آن مشروبات الکلی سرو می‌شده، بازداشت شده است.وی به هنگام بازداشت کارت دیپلماتیک به همراه نداشته است.

عصر تبریز: به نوشته ژاپن تایمز، سفیر در یک مهمانی که در آن مشروبات الکلی سرو می‌شده، بازداشت شده است.وی به هنگام بازداشت کارت دیپلماتیک به همراه نداشته است.

۴۲۴۹۲_۱۷۲