فرار عناصر داعشی از منبج با سپرهای انسانی (عکس)
فرار عناصر داعشی از منبج با سپرهای انسانی (عکس)

عصر تبریز: تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی خروج عناصر داعشی از شهر منبج به کمک سپرهای انسانی را نشان می دهد.  

عصر تبریز: تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی خروج عناصر داعشی از شهر منبج به کمک سپرهای انسانی را نشان می دهد.

فرار عناصر داعشی از منبج با سپرهای انسانی ۴۲۴۹۸_۹۷۸