بررسی ورزش آذربایجان شرقی در برنامه ورزشی «زاویه»
بررسی ورزش آذربایجان شرقی در برنامه ورزشی «زاویه»

مسائل و موضوعات ورزش های غیر فوتبالی آذربایجان شرقی با تولید برنامه «زاویه» در شبکه استانی سهند بررسی می شود. عصر تبریز: مسائل و موضوعات ورزش های غیر فوتبالی آذربایجان شرقی با تولید برنامه «زاویه» در شبکه استانی سهند بررسی می شود. «زاویه» عنوان برنامه ای از شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی است که […]

مسائل و موضوعات ورزش های غیر فوتبالی آذربایجان شرقی با تولید برنامه «زاویه» در شبکه استانی سهند بررسی می شود.

عصر تبریز: مسائل و موضوعات ورزش های غیر فوتبالی آذربایجان شرقی با تولید برنامه «زاویه» در شبکه استانی سهند بررسی می شود.

«زاویه» عنوان برنامه ای از شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی است که به تهیه کنندگی کوروش رزمی و کارگردانی محمدباقر وثوقی با موضوع برنامه ها و رویدادهای رشته های ورزشی غیر فوتبالی استان تهیه و پخش می شود.

در هر قسمت از برنامه زاویه با حضور کارشناسان مرتبط و مسئولین هیئت های ورزشی، برنامه های رشته های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در بخش گزارش نیز مسائل و مشکلات هر یک از رشته ها توسط ورزشکاران و قهرمانان همان رشته مطرح می شود و بحث جایگاه ورزش همگانی و قهرمانی نیز از دیگر بخش های برنامه زاویه خواهد بود.

برنامه زاویه هر هفته یک روز به صورت زنده به روی آنتن شبکه سهند می رود و صادقیان مجری، سپهر ملکی و نازیلا سمیعی گزارشگران و حامد خدایی مونتور این برنامه هستند.