عصر تبریز: دختر جوان که با ارسال عکس جعلی باعث خودکشی پسری شده بود، در دادسرا تحت بازجویی قرار گرفت. به گزارش جام‌جم، چند روز پیش خانواده‌ای به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران رفتند و با طرح شکایتی مدعی شدند، دختری با ارسال عکس جعلی خودکشی باعث خودکشی پسرمان شده است که از […]

عصر تبریز: دختر جوان که با ارسال عکس جعلی باعث خودکشی پسری شده بود، در دادسرا تحت بازجویی قرار گرفت.

به گزارش جام‌جم، چند روز پیش خانواده‌ای به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران رفتند و با طرح شکایتی مدعی شدند، دختری با ارسال عکس جعلی خودکشی باعث خودکشی پسرمان شده است که از او شکایت داریم. پسرمان تصور کرده این دختر رگ خود را بریده است و به خاطر آن، خود را حلق آویز کرده بود. این دختر شناسایی و برای ادامه تحقیقات به دادسرا آمد.

لجبازی تلگرامی

او دیروز به بازپرس ایلخانی گفت: مدتی پیش با پسر جوان آشنا شدم. او پس از مدتی مدام می‌گفت که می‌خواهد خودکشی کند و به این زندگی پایان داد. با شنیدن این حرف‌هایش ناراحت شده و از او می‌خواستم این افکار را از خود دور کند. گمان نمی‌کردم که گفته‌هایش صحت داشته و او دست به خودکشی بزند و به زندگی‌اش پایان دهد. روز حادثه او عکس خودش را با طناب دار برایم تلگرام کرد. از این کارش عصبانی شدم و برای این‌که لج او را در بیاورم و مانع خودکشی او شوم، عکس دستی که رگ آن بریده شده بود را برایش ارسال کردم. نمی‌خواستم خودکشی کنم. بعد از آن با پسر مورد علاقه‌ام تماس گرفتم که پاسخی نداد. نگران شده و در تماس با دوستانش سراغ او را گرفتم که متوجه شدم با انداختن طناب دور گردنش خودکشی کرده است.

دختر جوان ادامه داد: با اطلاع از این موضوع به شدت شوکه شده و ناراحتم. هر هفته شب جمعه‌ها خرما برایش خیرات می‌کنم. باور نمی‌کردم او آن عکس را جدی گرفته و دست به خودکشی بزند.

بازپرس پرونده با شنیدن اظهارات این دختر جوان او را با سپردن وثیقه آزاد کرد.