انتشار مجدد برگه جریمه یک آمبولانس اورژانس تبریز در حین ماموریت در کانال های فضای مجازی موجبات تعجب کاربران فضای مجازی شده است. عصر تبریز:مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: در اقدامی جالب و تکراری، تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ پایگاه ۲۲۱ که در حال انتقال بیمار بدحالی به اورژانس بیمارستان […]

انتشار مجدد برگه جریمه یک آمبولانس اورژانس تبریز در حین ماموریت در کانال های فضای مجازی موجبات تعجب کاربران فضای مجازی شده است.

عصر تبریز:مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: در اقدامی جالب و تکراری، تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ پایگاه ۲۲۱ که در حال انتقال بیمار بدحالی به اورژانس بیمارستان الزهرا بودند، بعد ازتحویل بیمار، مواجه با قبض جریمه پلیس شدند!

IMG_20160825_001254
حبیب حسینقلی زاده گفت: صبح روز چهارشنبه ساعت ۹:۳۵، تکنسینهای پایگاه ۲۲۱ که بانوی بارداری رو به بیمارستان الزهرا انتقال دادند، با صحنه عجیبی مواجه شدند.
وی ادامه داد: تکنسینهای پایگاه ۲۲۱ که صبح امروز بانوی بارداری رو که دچار دردهای شکمی شده بود، با اقدامات درمانی به اورژانس بیمارستان الزهرا انتقال دادند و تحویل بخش اورژانس بیمارستان الزهرا داده و در حین مراجعت با قبض جریمه ای بر روی آمبولانس مواجه شدند.
حسینقلی زاده ادامه داد: با توجه به تغییرات ساختمانی در بیمارستان الزهرا، ورودی بخش اورژانس ازخیابان ارتش است و هیچ گونه امکانی نیز برای پارک و انتقال بیمار در شرایط عادی و اورژانسی به خودروها مقدور نیست و تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ نیز در این مورد مجبور به نگه داشتن آمبولانس در ورودی بخش اورژانس الزهرا بودند که در بازگشت با قبض جریمه پلیس روبرو شده اند.