عصر تبریز: محمدجواد ظریف با انتشار عکسی از رهبر انقلاب نوشت: حقا که تو از سلاله فاطمه ای با نصرت خود درد مرا خاتمه ای زیباتر از این نام ندیدم همه عمر سید علی الحسینی الخامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی انتقادمن به موضوع برجام به بدعهدی وخباثت طرف مقابل مربوط میشود نه به عناصر خودمان […]

عصر تبریز: محمدجواد ظریف با انتشار عکسی از رهبر انقلاب نوشت: حقا که تو از سلاله فاطمه ای با نصرت خود درد مرا خاتمه ای زیباتر از این نام ندیدم همه عمر سید علی الحسینی الخامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی انتقادمن به موضوع برجام به بدعهدی وخباثت طرف مقابل مربوط میشود نه به عناصر خودمان زیرامذاکره کنندکان ما به اندازه خود تلاش شبانه روزی انجام دادند وماقدردان این زحمات هستیم.

پست اینستاگرامی ظریف درباره رهبر انقلاب