ضرب و شتم تکنسین اورژانس ۱۱۵ تبریز!
ضرب و شتم تکنسین اورژانس ۱۱۵ تبریز!

ظهر امروز، بدنبال اعزام پایگاه فوریتهای پزشکی به یک مورد تصادف، اقوام بیمار به تکنسین اورژانس ۱۱۵ حمله ور شده و وی را مضروب کرد. عصر تبریز: ظهر امروز، بدنبال اعزام پایگاه فوریتهای پزشکی به یک مورد تصادف، اقوام بیمار به تکنسین اورژانس ۱۱۵ حمله ور شده و وی را مضروب کرد. مسئول روابط عمومی […]

ظهر امروز، بدنبال اعزام پایگاه فوریتهای پزشکی به یک مورد تصادف، اقوام بیمار به تکنسین اورژانس ۱۱۵ حمله ور شده و وی را مضروب کرد.

عصر تبریز: ظهر امروز، بدنبال اعزام پایگاه فوریتهای پزشکی به یک مورد تصادف، اقوام بیمار به تکنسین اورژانس ۱۱۵ حمله ور شده و وی را مضروب کرد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: ظهر امروز, بدنبال اعزام پایگاه فوریتهای پزشکی به یک مورد تصادف، اقوام بیمار به تکنسین اورژانس ۱۱۵ حمله ور شده و وی را مضروب کرد.

حبیب حسینقلی زاده گفت:ظهر امروز شنبه تکنسینهای پایگاه ۲۰۳ تبریز، به یک مورد تصادف اعزام شد.

وی ادامه داد: با توجه به حضور همکاران نیروی انتظامی، تکنسینهای اورژانس اقدامات اولیه را آغاز کرده که در این بین اقوام مصدوم شروع به دخالت در امر درمان میکند و در نهایت بسمت یکی از تکنسینها حمله ور شده و وی را مضروب می کند.

حسینقلی زاده در ادامه گفت: با توجه به حضور عوامل انتظامی و خشونت اعمال شده برای تکنسین اورژانس ۱۱۵، فرد خاطی به کلانتری منتقل و اقدامات قانونی و قضائی را انجام دادند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ نسبت به وضیعت بیمار و مصدوم، اقدامات درمانی را انجام میدهند و دخالت در امر درمان صدمه به بیمار است و پذیرفتنی نیست، ازاین امر جدیدا شاهد خشونت علیه تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ بوده ایم که با توجه به ماهیت و رسالت کاری اورژانس , اینگونه خشونتها باعث دلسردی تکنسینهای اورژانس می شود.