عصر تبریز: پس از انتشار ویدیو و تصاویر جنایت جدید داعش در سوریه، یک پدر انگلیسی با دیدن پسر خود در میان جلادان داعش، شگفت زده شد. وی در سال ۲۰۱۳ به همراه پسر ۱۰ ساله خود به سوریه رفت و به داعش پیوست./ العالم

عصر تبریز: پس از انتشار ویدیو و تصاویر جنایت جدید داعش در سوریه، یک پدر انگلیسی با دیدن پسر خود در میان جلادان داعش، شگفت زده شد.

پدر انگلیسی پسر جلاد خود را در سوریه یافت

 روزنامه “دیلی میل” انگلیس به نقل از این پدر بدون افشای نام او نوشت: همسرم سالی جونز فرزندم را با خود نزد داعشی‌ها برد و شستشوی مغزی داد.

اعدام های جدید به دست کودکان داعش

نام سالی جونز (۴۷ ساله) و پسرش در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی در سال ۲۰۱۳ به همراه پسر ۱۰ ساله خود به سوریه رفت و به داعش پیوست./ العالم