عصر تبریز: ولادیمیر پوتین در آمریکا دستگیر شد اما نه پوتینی که در روسیه مشغول وظایف ریاست جمهوری است، بلکه ولادیمیر پوتینی که در منطقه وست پالم بیچ در ایالت فلوریدای آمریکا با اتهام ورود بدون اجازه به ملک رو به رو است. در شبکه های اجتماعی تصویر این مرد منتشر شده است. پلیس در […]

عصر تبریز: ولادیمیر پوتین در آمریکا دستگیر شد اما نه پوتینی که در روسیه مشغول وظایف ریاست جمهوری است، بلکه ولادیمیر پوتینی که در منطقه وست پالم بیچ در ایالت فلوریدای آمریکا با اتهام ورود بدون اجازه به ملک رو به رو است.

IMG_20160831_194408
در شبکه های اجتماعی تصویر این مرد منتشر شده است.
پلیس در فلوریدا پس از آن ولادیمیر پوتین را دستگیر کرد که گزارش شد که در یک سوپرمارکت، مردی سر کارمندان فریاد می کشد.
مدیران فروشگاه سعی کردند پوتین را به بیرون هدایت کنند اما او مقاومت کرد.