اولین خانه محیط زیست در تبریز افتتاح شد
اولین خانه محیط زیست در تبریز افتتاح شد

اولین خانه محیط زیست در تبریز  از دو تشکل مردم نهاد همیاران زیست سبز و رفتگران طبیعت سبزتر شد. عکاس: ژیلا عباس پور  

اولین خانه محیط زیست در تبریز  از دو تشکل مردم نهاد همیاران زیست سبز و رفتگران طبیعت سبزتر شد.

عکاس: ژیلا عباس پور