۳ ایراد مهم و اساسی حاشیه نشینی از نظر عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تبریز
۳ ایراد مهم و اساسی حاشیه نشینی از نظر عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تبریز

طرز فکر ما در خصوص حاشیه نشینی درست نیست /سازمان های مرتبط با این قضیه با یکدیگر هماهنگ نیستند/ برنامه قوی برای حل این معضل وجود ندارد. عصر تبریز: عضو هیأت رئیسه شورای شهر تبریز اظهار داشت: برای حل حاشیه نشینی باید دولت هزینه کرده و شهرداری هم زیرساخت هارا فراهم نماید. رسول درسخوان عضو […]

طرز فکر ما در خصوص حاشیه نشینی درست نیست /سازمان های مرتبط با این قضیه با یکدیگر هماهنگ نیستند/ برنامه قوی برای حل این معضل وجود ندارد.

عصر تبریز: عضو هیأت رئیسه شورای شهر تبریز اظهار داشت: برای حل حاشیه نشینی باید دولت هزینه کرده و شهرداری هم زیرساخت هارا فراهم نماید.

رسول درسخوان عضو شورای شهر تبریز در خصوص وضعیت حاشیه نشینی در تبریز در آستانه سال ۲۰۱۸ اظهار داشت: بی شک این معضل تا سال ۲۰۱۸ نمی تواند حل گردد چراکه حاشیه نشینی ۳ ایراد مهم و اساسی دارد.

وی افزود: اول اینکه طرز فکر ما در خصوص حاشیه نشینی درست نیست و مسئله دیگر این است که سازمان های مرتبط با این قضیه با یکدیگر هماهنگ نیستند و مورد سوم نیز نبود برنامه قوی برای حل این معضل است.

عضو هیأت رئیسه  شورای شهر تبریز ادامه داد: برای حل حاشیه نشینی باید دولت هزینه کرده و شهرداری هم زیرساخت هارا فراهم نماید.

درسخوان در پایان خاطر نشان کرد: نباید برای حل حاشیه نشینی در کوتاه مدت امیدوار بود و طبیعتا ۲۰یا ۳۰ سال زمان برای حل این معضل لازم است.