شیک ترین مادربزرگ جهان (عکس)
شیک ترین مادربزرگ جهان (عکس)

عصر تبریز: این مادربزرگ با تیپ های خاصی که می زند شیک ترین مادربزرگ جهان شناخته شده است. زن ۷۳ ساله چینی پیرترین زنی است که عکس‌های مد روز دارد.  

عصر تبریز: این مادربزرگ با تیپ های خاصی که می زند شیک ترین مادربزرگ جهان شناخته شده است. زن ۷۳ ساله چینی پیرترین زنی است که عکس‌های مد روز دارد.

۴۳۲۳۴_۷۵۴